Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Tillförlitlighet i storskalig IT-infrastruktur

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS North
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att bygga europeiska konsortium inom områdena säkerhet, robusthet och tillförlitlighet. I vårt fall inom framförallt inom edge-datacenter och närliggande områden. Vi har under projektets gång lyckats mycket väl med att knyta nya relevanta kontakter, och byggt upp ett starkt konsortium inom området. Vi har också blivit inbjudna till existerande konsortium där vi bidragit till inlämnande av två stycken H2020 ansökningar. Vi anser att projektet väl har motsvarat de mål och syften vi hade med projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektets gång har vi lämnat två st H2020 ansökningar och knutit viktiga Svenska och Europeiska kontakter för vidare arbete med att stärka vår ställning på den Europeiska marknaden för datacenterrelaterad forskning och utveckling. Vi arbetar även fortsatt med ett större projekt mot Celtic Next. Ett resultat men också en lärdom från projektet är att vi behöver arbeta ännu mer på komma i kontakt med rätt internationella kontakter, för att bygga upp europiska projekt bestående av "rätt länder".

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med att medverka och tala vid både industrikonferenser och brokerage events organiserade av ECSEL och Eureka. Ett arbete som ger resultat, men kräver kontinuietet och uppföljning. Personliga kontakter är viktiga i dessa samanhang. Vi har även bidragit och lämnat in två stycken H2020 ansökningar under projektperioden, något som tar mycket tid och engagemang. Inbjudningarna till konsortium är ett resultat av de nätverk vi byggt upp

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03642

Statistik för sidan