Tilläggsfinansiering för deltagande i innovationsjournalistikprogrammet

Diarienummer 2009-04665
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 248 687 kronor
Projektets löptid december 2009 - juli 2010
Status Avslutat