Tilläggsbeställning ITS demoteaterstöd TSS

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04738

Statistik för sidan