Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ti6242+ Titanlegeringar för högeffektiva motorer

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudmål är att kartlägga och förstå de begränsande egenskaperna hos titanlegeringen Ti-6242S, som idag används upp till ca 450C. Kinetiken för alpha case tillväxt har kartlagts tillsammans med hur tjockleksvariationer av detta skikt inverkar på utmattningshållfastheten. ökad Si-halt hos gjuten Ti-6242 ger bättre krypmotstånd. I och med den nya kunskapen och förståelsen för dessa fenomen som projektet bidragit med ökar möjligheten för GKN att kunna erbjuda lättviktsstrukturer i titanlegeringar även i nästa generations högeffektiva jetmotorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Både kryphållfastheten och utmattningslivslängden är kritiska egenskaper hos titankomponenter i flygmotorer som arbetar vid hög temperatur. Den direkta effekten av arbetet i detta projekt är ökad kunskap och djupare förståelse för dessa egenskaper och fenomen, vilket kommer leda till förbättrad konstruktion och design vid utvecklingen av nya flygmotorkomponenter. Samtidigt har detta projekt även bidragit med att kunskap och kompetens har skapats hos personer som sedermera kan komma att anställas av företaget.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat en forskarassistent (projektledaren) som arbetar deltid vid LTU och GKN, och som samtidigt agerar biträdande handledare till två doktorander vars forskning också fokuserar på titanlegeringar. Arbetet har varit tydligt uppdelat i arbetspaket och ett nära samarbete har skett mellan akademi och industrin tack vare att projektledaren arbetar inom båda discipliner. Beställning av materialen och utförandet av den mekaniska provningen tog längre tid än planerat, vilket fick till följd att analysarbetet delvis blev något försenat i slutet av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01225

Statistik för sidan