Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Sweden Korea bridge

Diarienummer
Koordinator LOVAKADEMY AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Etablera kontakter med Koreanska företag för vidare samarbete i Korea. Träffade några universitet som kan vara av intresse.

Resultat och förväntade effekter

Träffade några universitet som kan vara av intresse. Dock låg ett stort fokus på tekniska innovationer vilket inte är vår branch. Dessutom handlade inte träffarna om att göra affärer med varandra utan att utveckla gemensamma produkter.

Upplägg och genomförande

Besökte samtliga evenemang och dragningar samt jobbade med ett aktivt kontaktsökande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02421

Statistik för sidan