Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Nordic-British co-operation meeting on medical informatics 2019

Diarienummer
Koordinator Svensk förening för medicinsk informatik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Mötet avsåg att i anslutning till huvudkonferensen Vitalis Nordens största konferens för IT-frågor inom vård och omsorg dela erfarenheter mellan de nordiska länderna, Storbritannien och USA avseende interoperabilitet och kontrollerad kunskapshantering. Det var också ett sätt att följa upp och fördjupa det nätverkande mellan våra länder som skedde november 2018 i anslutning till konferensen EHiN2018 i Oslo, Norge.

Långsiktiga effekter som förväntas

De 37 deltagarna på plats samt två föreläsare på distans delade kunskap, diskuterade samt formulerade några centrala koncept som behöver förädlas vidare. Mötet ledde till att en kunskapscykel beskrevs i sina beståndsdelar och informatiska detaljer på ett samlat sätt som inte gjorts tidigare. Mötet gav också en samlad bild av läget för interoperabiliteten vid informationsutbyte mellan vårdgivare samt mellan vården och patienter. Denna bild kommunicerades även på Vitalis 2019. Nätverkandet fördjupades och planeras följas upp med webbmöten efter sommaren.

Upplägg och genomförande

De nordiska ländernas organisationer inom medicinsk information, läkarförbunden, tidigare deltagare samt intressanta föreläsare bjöds in till mötet. Lokaler på Svenska Mässan i Göteborg bokades i anslutning till Vitaliskonferensen. Att organisera mötet i nära anslutning till Vitalis var ett framgångsprojekt, då många deltagare valde att både delta i mötet och på Vitalis. Länk till presentationer: https://drive.google.com/drive/folders/1Eg8JMXVJRpAeqFC3gqC0Do7pIxtz0Gtk

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2019

Diarienummer 2019-02152

Statistik för sidan