The Neuronano project

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03998

Statistik för sidan