Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

The last-mile hack!

Diarienummer
Koordinator CELIT
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Last Mile Hack uppfyllde sitt syfte och sina mål med att möjliggöra, stötta och utveckla nya innovativa och hållbara lösningar inom Last Mile. Eventen samlade deltagare med både nationell och internationell bakgrund med olika perspektiv, erfarenheter och kompetens. 17 team arbetade under eventet kring fem utmaningar som tillhandahölls av industrin och presenterade 17 nya idéer på lösningar. Utöver lösningar så skapades även nya kontakter och ett brett erfarenhetsutbyte.

Resultat och förväntade effekter

Hackathonet har resulterat i 17 nya lösningar för industrin. Flera av dessa lösningar har de lag som deltog fortsatt att arbeta med efter eventet och några av lagen har fått möjlighet att vidareutveckla med de organisationer som bidrog med utmaningarna. Utöver de faktiska lösningarna har hackathonet hjälpt att stärka relationer mellan olika parter inom industri som samlades och både förstod varandras utmaningar bättre men även kopplade in varandra på befintliga projekt de gör. Det har även redan skett 2 st följdevents - en middag för inbjudna och ett seminarie kring Last Mile.

Upplägg och genomförande

Vi engagerade tidigt i processen en arbetsgrupp med representanter från industrin och forskning samt tog fram utmaningar tillsammans med fem företag och organisationer. På plats fick deltagarna arbeta under 36 timmar i lag och fick stöd i sina lösningar genom åtta olika workshops och föreläsningar samt genom coacher som gav individuell support. Alla lag presenterade sin idé inför en jury. Överlag var eventet uppskattat men att information om utmaningarna kunde publicerats tidigare och vara mer specifika samt att deltagarna kunde fått mer tid och stöttning inför presentationerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2018

Diarienummer 2018-04802

Statistik för sidan