The future Insulin-maker: spider silk scaffolds for growth of functional islets of Langerhans

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, Biokemi
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00208

Statistik för sidan