The first robust and cost-effective wind floating turbine for deep water offshore

Diarienummer 2017-05116
Koordinator SeaTwirl AB (publ) - SeaTwirl AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudie för att validera potentialen för SeaTwirl S2 och göra en plan för kommersialisering. Syften: - Marknadsanalys S2 - Studie av installationsplatser - Turbinoptimeringsstudie - Finansiell trovärdighet/bankabilitet - Affärsmodell - Strategi Mål: - Marknadsanalys - Identifiera och utvärdera installationsplatser - Studier av värdekedjan för förbättrad strategi - Teknisk genomförbarhetsanalys - Plan för finansiellt trovärdighet - Affärsplan

Resultat och förväntade effekter

Produktens ekonomiska förutsättningar: En ekonomisk studie baserat på marknadsstorlek, försäljningsprognos, kostnadsberäkning och intäkter för produkten. Installationsplatsstudie: Meteorologiska data, tillstånd och relevant industri studeras för att val av plats för test i SME2 Teknisk bärkraft: Optimeringsstudie på turbinen avseende: a) effekt b) kostnad och tillverkning "Bankability Roadmap"-studie: En plan för finansiell trovärdighet för det SeaTwirl ska utföra i SME2 - Affärsplan: - Marknadsanalys - Kommersiell strategi

Upplägg och genomförande

1. Ledning och samordning av studien (Månad 1 till 4) 2. Produktens ekonomiska förutsättningar (Månad 2 till 4) 3. Platsidentifieringsstudie 4. Teknisk bärkraft 5. "Bankability roadmap"-studie (En plan för finansiell trovärdighet) 6. Affärsplan Leveranser: Rapport av genomförbarhetsstudie och affärsplan

Externa länkar

S2 part of SeaTwirl Website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.