Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The first robust and cost-effective wind floating turbine for deep water offshore

Diarienummer
Koordinator SeaTwirl AB (publ) - SeaTwirl AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genomförbarhetsstudie för att validera potentialen för SeaTwirl S2 och göra en plan för kommersialisering. Syften: - Marknadsanalys S2 - Studie av installationsplatser - Turbinoptimeringsstudie - Finansiell trovärdighet/bankabilitet - Affärsmodell - Strategi Mål: - Marknadsanalys - Identifiera och utvärdera installationsplatser - Studier av värdekedjan för förbättrad strategi - Teknisk genomförbarhetsanalys - Plan för finansiellt trovärdighet - Affärsplan

Långsiktiga effekter som förväntas

Produktens ekonomiska förutsättningar: En ekonomisk studie baserat på marknadsstorlek, försäljningsprognos, kostnadsberäkning och intäkter för produkten. Installationsplatsstudie: Meteorologiska data, tillstånd och relevant industri studeras för att val av plats för test i SME2 Teknisk bärkraft: Optimeringsstudie på turbinen avseende: a) effekt b) kostnad och tillverkning "Bankability Roadmap"-studie: En plan för finansiell trovärdighet för det SeaTwirl ska utföra i SME2 - Affärsplan: - Marknadsanalys - Kommersiell strategi

Upplägg och genomförande

1. Ledning och samordning av studien (Månad 1 till 4) 2. Produktens ekonomiska förutsättningar (Månad 2 till 4) 3. Platsidentifieringsstudie 4. Teknisk bärkraft 5. "Bankability roadmap"-studie (En plan för finansiell trovärdighet) 6. Affärsplan Leveranser: Rapport av genomförbarhetsstudie och affärsplan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05116

Statistik för sidan