Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Breast Cancer Initiative

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 25 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Helgenombaserad klassificering av bröstcancertumörer för individuell terapiselektion Proteomikbaserad diagnostik för riskbedömning av återfall i bröstcancer samt för bedömning av behandlingsresultat Omfattande databas med information om aktiva signalvägar, lokalisering, mikromiljö, för att erbjuda patientspecifikt val av behandlingsstrategi Målen har uppfyllts. Flera projekt har stor kommersialiseringspotential och bolag har bildats. Det stora antalet publikationer visar på spridning av resultaten - en viktig målsättning och del av nyttiggörandet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett viktigt fokus för BCI är att tillvarata alla kommersiella idéer och möjligheter. För att göra detta och få utom-perspektivet för vi kontinuerliga diskussioner och utvärderingar med Lunds Universitets Innovation System, Innovation Manager, Dr Johanna Asklin. Eftersom affärsutvecklingsstrategier, konkurrensanalys och IP skydd är integrerade faktorer i kommersialiseringsstrategier, speciellt för Breast Cancer Index, har detta visat sig vara ett viktigt bollplank och bra stöd till BCI.

Upplägg och genomförande

Upplägget med flera delprojekt har fungerat mycket väl vilket visas inte minst av de goda resultaten och de många publikationerna. Koordinatorn har på ett framgångsrikt sätt hållt ihop projektet och de olika PIs har träffats regelbundet för avstämningar. CREATE Healths styrelse, där det varit uppskattat att M. Danielsson haft möjlighet att närvara, har kontinuerligt uppdaterats på resultat från BCI projekten. Resurserna i BCI har fördelats baserat på aktivitet och framgång i projekten, vilket fungerat mycket bra och gett möjlighet för de framgångsrika projekten att lyfta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00484

Statistik för sidan