The 1st Virgin Car Conference

Diarienummer
Koordinator Färnstrand projekt AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04276

Statistik för sidan