Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för smarta minifabriker - planeringsprojekt

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutione för Kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som syfte att ta fram planer och struktur för hur en testbäddsverksamhet för konceptet smarta minifabriker för småskalig läkemedelsproduktion skall förverkligas. Konceptet bygger på digitalisering och automatisering av vissa moment vid läkemedelsutveckling, främst produktion av små mängder av biologiska läkemedel för fortsatta utökade studier. Den planerade testbädden föreslås finnas i tre versioner: Fysisk testbädd finns tillgänglig i lab-miljö på LU. Mobil testbädd för tester hos intressent. Virtuell testbädd för virtuella tester av/för intressent.

Resultat och förväntade effekter

Tre olika versioner av en testbädd för smarta minifabriker har utvärderats med goda resultat. Teknologin är möjlig att göras tillgänglig för andra intressenter med relativt begränsade resurser. Ett resultat är att teknologin finns tillgänglig för forskningsorganisationer och för forskande företag. En effekt är effektiviserad utveckling av läkemedel på längre sikt.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet har visat att kompetens och kapacitet finns för en testbäddsverksamhet vid Lunds universitet och att verksamheten är industriell relevant. Även en mobil testbädd som genomförs hos användaren har visat sig vara genomförbar med begränsade resurser. Underlag till en virtuell testbädd finns, dock behövs ytterligare utveckling innan den är användbar för industriell realistiska tillämpningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00486

Statistik för sidan