Testbädd för smarta minifabriker - planeringsprojekt

Diarienummer 2018-00486
Koordinator Lunds universitet - Institutione för Kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Ursprungsprojektet visade att industriell digitalisering gör det möjligt att genomföra avancerad produktion i liten skala och piloten visade att produktion av biologiska läkemedel kan ske autonomt och effektivt. Konceptet smarta minifabriker består av en fysisk del, en anpassningsbar utrustning, och en virtuell del, ett design/styrprogram. I detta planeringsprojekt av en testbäddsverksamhet kommer tre versioner av testbädd att studeras; i) fysisk testbädd, ii) mobil testbädd och iii) virtuell testbädd.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av planeringsprojektet är följande: Utvärdering av de resurser som krävs för att genomföra generella tester för en tänkt klass av intressenter, framför allt hur befintliga resurser skall användas och vilka resurser som saknas. Denna utvärdering gäller alla tre versioner av testbädden, fysiska, mobila och virtuella. Utvärdering av organisation och roll hos testbäddens värd och det bakomliggande konsortiet. Integrering av denna typ av aktivitet vid LU kräver anpassning hos värdorganisationen.

Planerat upplägg och genomförande

Planeringsprojektet av testbädden består av fyra delar: I: Utvärdering av den fysiska testbäddens utformning. II: Två fallstudier test av mobila lösningar. III: Planeringen av en virtuell testbädd fokuserar på två delar; i) den tekniska lösningen för hur en virtuell smart minifabrik skall beskrivas, ii) vilket experimentellt underlag som behövs. IV: Planeringen av organisation runt testbädden behöver integreras i verksamheten vid värdorganisationen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.