Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för resilienta och smarta dricksvattennät

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Energi och Cirkulär Ekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 396 723 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I Sverige är behoven av att förnya dricksvattenledningar långt större än vad som görs vilket innebär att risken för haverier och behoven av kontroll är ökande. Eftersatta behov ger stor påverkan på samhällsviktig verksamhet. I projektet har vi utrett förutsättningarna för att skapa en testbädd i driftsatta vattenledningsnät på flera platser i Sverige, för tester av ny smart teknik. Resultatet visar att den planerade testbädden kommer ge förbättrad övervakning och kontroll, minskade vattenförluster och att nya lösningar kan testas i samverkan mellan industri och VA-verksamheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Planeringen av projektet visar att testbädden ger VA-verksamheter möjlighet till effektivare planering och drift av sin verksamhet, effektivare kommunikation med konsumenterna, en organisation som effektivt kan ta till sig innovationer och underlag för upphandling av nya innovationer systemlösningar. Industrin får möjlighet till produktutveckling som direkt svarar mot behoven, och därmed bidrar snabbare till affärsnytta, innovation och storskalig försäljning. Samhällsnyttorna är ett resilient försörjningssystem för dricksvatten och en ökad hållbar innovation.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med en omvärldsanalys som fastställde testbäddens positionering, en komplett aktörskonstellation har tagits fram, behov och utförande av testbädden har analyserats, affärsmodell har tagits fram, en jämställdhets- och mångfaldsplan och en planering gjorts för fortsättningen. Genomförandet har visat på ett stort intresse med bland annat workshop med mer än 40 deltagare från stora och små företag och behovsägare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02311

Statistik för sidan