Testbädd för elektrolys och vätgaslagring i en energisystemkontext

Diarienummer 2017-02288
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Vårt föreslagna testbäddskoncept ”Elektrolys och vätgaslagring i en energisystemkontext” bygger på målet om att utveckla och etablera ett nationellt kunskapscentrum inom området. I testbädden ingår både en kompetens- och fysisk miljö för kunskapsutveckling, utvärdering och demonstration av såväl enstaka systemkomponenter som kompletta värdekedjor för ett brett spektrum av olika vätgasapplikationer och industrikontexter. Syftet och målet med aktuellt projekt har varit att undersöka och konkretisera möjligheter för och behov av en sådan testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Testbäddens adresserade teknikområden utgör en betydande pusselbit i det framtida energisystemet och som bidrar till att Sverige och andra länder kan ställa om till förnybar kraftproduktion, klimatneutrala industrier och samhällen. Testbädden blir en neutral plats där akademiska aktörer kan genomföra industrirelevant forskning i större skala, teknikutvecklare kan utvärdera och demonstrera ny teknik (nya koncept för elektrolys och vätgaslager) och där näringslivsaktörer kan genomföra förkommersiella projekt i kompletta processkedjor inom t.ex. kemi och metallurgi.

Upplägg och genomförande

I planeringsfasens arbete har följande ingått: 1) Behovsanalys. Testbäddens behov har identifieras, analyseras genom kontakter, intervjuer och enkäter med nyckelpersoner från potentiella intressenter och testbäddsanvändare. AP2. Omvärldsanalys med syftet att utreda testbäddens nationella & internationella positionering, undersökning av testbäddens kompetensbehov, marknadserbjudande, affärsmodell. AP3. Genomförandeplan. Identifiering & specifikation av testbäddens behov av hård/mjukvara, planering av efterföljande projekterings- och realiseringsfas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.