Testbädd avloppsvatten - Demotest skärgård

Diarienummer 2016-04257
Koordinator CAMPUS ROSLAGEN AB - Utvecklingscentrum för Vatten
Bidrag från Vinnova 749 145 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - ht 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet är att projektera en testbädd för enskilda avlopp med möjlighet att utvärdera markbaserad rening. Målet är att genomföra en projekteringsfas i enlighet med välutvecklad praxis, inklusive: förbereda avtal, licenser, upphandlingar; utreda sekretessfrågor för testbäddens kunder; gör en genomförandeplan för realiseringsfasen samt riskanalys; ta fram organisationsform, affärsmodell och finansieringsplan; utveckla testbäddsmarknaden och miljönyttan; utveckla testbäddsspecifikationen.

Förväntade effekter och resultat

Det viktigaste förväntade effekt av projekteringsfasen är att förankra möjligheten att genomföra en etablering av en testbädd för avloppsvatten bland berörda projektdeltagare samt potentiella kunder och andra intressenter. Ett viktigt resultat kommer därför att vara en välutvecklad projektbeskrivning för realiseringsfasen som kan användas för att söka medel för att etablera testbädden.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingscentrum för vatten, en del av Campus Roslagen AB, leder och håller samman projekteringen. Andra deltagare är Baga Water Technology AB, Luleå tekniska universitet, Samuelsson Mekaniska AB, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB JTI, Upplunda bygg och vatten AB samt Vatteninfo Sverige AB. Ett antal planeringsmöten kommer att hållas, där projektets samtliga partners deltar. Utöver det detaljplaneras projekteringen i mindre arbetsgrupper och specifika uppdrag delegeras projektdeltagarna. En referensgrupp kommer att konsulteras vid lämpliga tidpunkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.