Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Testbädd avloppsvatten - Demotest skärgård

Diarienummer
Koordinator CAMPUS ROSLAGEN AB - Utvecklingscentrum för Vatten
Bidrag från Vinnova 630 350 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har projekterat en testbädd för markbaserade avloppslösningar. Våra delmål har varit baserat på att genomföra projekteringen enligt god praxis. Vi har utvecklat en testbäddsspecifikation för de fysiska lösningar som behövs samt gjort ansökningar om byggtillstånd och om att anlägga avloppslösningarna. Vi har förberett vårt laboratorium för att ta emot avloppsvattenprover och arbetat med processen att bli ett certifierat labb. Vi har tagit fram organisatoriska lösningar, en affärsplan, undersökt testbäddsmarknaden och miljönyttan samt gjort en riskanalys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett viktigt resultat av den VINNOVA medfinansierat projekteringsfasen har varit att ta fram en projektbeskrivning för att kunna söka medel för att etablera testbädden. I och med att vi har skrivit en LOVA-ansökan tillsammans med fyra producenter och Norrtälje Kommun som projektdeltagare, har vi lyckats förankra möjligheten att etablera en testbädd för markbaserade avloppslösningar bland intressenter. Vi kommer att fortsätta söka medel i fall denna första misslyckas och hoppas kunna påbörja en etablering av testbädden inom det kommande två åren.

Upplägg och genomförande

Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) vid Campus Roslagen AB, Baga Water Technology AB, Luleå tekniska universitet, Samuelsson Mekaniska AB, Research Insitutes of Sweden (RISE), Upplunda bygg och vatten AB samt Vatteninfo Sverige AB har projekterat testbädden under två år. UCV ledde arbetet och övriga projektdeltagare har bidragit enligt deras expertis. Med en behövlig idé till grund, ett gott samarbete mellan projektdeltagarna samt ett nätverk av producenter och forskare intresserad av att etablera testbädden, är vi nöjd med att ha uppnått våra mål och syftet med projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04257

Statistik för sidan