Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Test, certifiering och standardisering av byggnadsintegrerade solcellstak.

Diarienummer
Koordinator Sunroof AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har uppfyllts då test som genomförts påvisat att solcellsmoduler av standardformat kan monteras på sådant sätt att de fungerar som ett ytskikt motsvarande takpannor. Vidare så har testningen hos RISE gett bättre insikt i hur ytskiktet beter sig i stark vind och kraftig nederbörd. Några detaljer i konstruktionen har justerats utefter de erfarenheterna. BIPV-systemet har även testats i full skala på hus som Sunroof bygger i egen regi i Gundlebo utanför Vänersborg. Där har metoder för effektiv montering utvecklats samt detaljer i konstruktionen finslipats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Försöksuppställning utfördes med minsta tillåtna takvinkel för tak som fortfarande inte räknas som låglutande (14°) för att testa svårast möjliga förutsättning. Test visade att BIPV-systemet håller tätt mot stor mängd nederbörd. När vindstyrkan blir tillräckligt stark så pressas dock vatten in mellan solcellsmodulerna. Det var ett väntat resultat och utgör egentligen inte något problem då BIPV-systemet är för montage där underlagsduk som utgör själva tätskiktet, precis som ett tak med takpannor.

Upplägg och genomförande

Sunroof har hos Research Institute of Sweden (RISE) byggt upp en försökuppställning bestående av ett taksegment med byggnadsintegrerade solceller (BIPV). På detta har RISE genomfört test motstånd mot slagregn enligt SS-EN 50583-2:2016. Testet genomfördes i två omgångar där den första visade en brist i plåtarbete, som åtgärdades, så att testet sedan slutfördes i en andra omgång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-05120

Statistik för sidan