Teoribas för beslut kring design av försörjningskedjor mht legala/fiskala frågor

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 4 409 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01089

Statistik för sidan