Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Teoribas för beslut kring design av försörjningskedjor mht legala/fiskala frågor

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 4 409 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01089

Statistik för sidan