Teoribas för beslut kring design av försörjningskedjor mht legala/fiskala frågor

Diarienummer 2006-01089
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 4 409 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - september 2010
Status Avslutat