Tenroc Technologies

Diarienummer
Koordinator Encubator AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juli 2013
Status Avslutat