Tenroc Technologies

Diarienummer
Koordinator Encubator AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00632

Statistik för sidan