Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknologi som produkt

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Hypotesen för projektet var att Teknologier skulle kunna marknadsföras och säljas mellan företag på liknande sätt som ett företags produkter. I enighet med projektets mål undersökte vi förutsättningar för att köpa och sälja teknologi utan att den var direkt kopplad till en vara eller tjänst. Vi tog också fram en modell för extern exploaterbarhet av ett företags kunskap i form av teknologier och teknologiplattformar. Vi undersökte även möjligheterna att skydda företagets intellektuella kapital på andra sätt än patent, vilket visade sig vara mycket svårt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat på att ´Teknologi som produkt´ inte är ett prioriterat affärsområde. Företag visar intresse för att öka sin omsättning genom att mer effektivt kunna erbjuda sin kunskap och teknologi till försäljning. Det finns många teorier och ramverk inom området men bristen på konkreta arbetssätt och verktyg ser vi som den främsta anledningen till denna att arbetssätt inte realiserats. Inom projektet hade vi gärna sett en fortsättning som innebär framtagande av ett konkret verktygsstött arbetssätt och arbete med en kulturförändring, baserat på teknologiplattformar.

Upplägg och genomförande

I projektet har 1 senior forskare, 1 doktorand och 1 exjobbare arbetat. Inom projektets ram har en enkätstudie genomförts. Vidare gjordes uppföljande intervjustudie på företag i olika branscher från clean-tech till marin-industri. En djup litteraturstudie genomfördes och ett ramverk för hur teknologierna bör paketeras och marknadsföras togs fram. Arbetssättet har varit effektivt och vi lyckades samla in information på bred front (genom enkät) och på djupet inom speciellt intressanta branscher.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02018

Statistik för sidan