Teknikskifte inom HD för att nå energieffektivisering

Diarienummer 2009-04871
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat