Teknikskifte inom HD för att nå energieffektivisering

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04871

Statistik för sidan