Teknikdagarna 2010

Diarienummer
Koordinator Sveriges Ingenjörer
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00680

Statistik för sidan