Teknikdagarna 2010

Diarienummer
Koordinator Sveriges Ingenjörer
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat