Teknikdagarna 2010

Diarienummer 2010-00680
Koordinator Sveriges Ingenjörer
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat