Techbone

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Mölndal
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2010
Status Avslutat