TB_proteases

Diarienummer 2009-00134
Koordinator Medivir Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 7 426 125 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juli 2013
Status Avslutat