TB_proteases

Diarienummer
Koordinator Medivir Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 7 426 125 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00134

Statistik för sidan