TailorDose®-CPA: Individanpassad cancerbehandling med cyklofosfamid

Diarienummer 2014-05002
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att verifiera TailorDose® avseende implementering mot sjukvården, att utveckla en lämplig strategi för kommersialisering samt att vidareutveckla och kundanpassa vårt unika koncept.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projekt innebär att: TailorDose® affärsmodell och strategi för implementering och kommersialisering är klar;

Planerat upplägg och genomförande

Verifieringen av TailorDose® som affärskoncept baseras på följande tre delar: 1) En randomiserad klinisk studie

2) Analyser av patientblod via en ackrediterad leverantör av sjukvårdstjänster,

. 3) Sponsorn Adduct Analys AB utvecklar sitt affärskoncept för en lyckad kommersialisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.