TailorDose®-CPA: Individanpassad cancerbehandling med cyklofosfamid

Diarienummer 2014-05002
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att verifiera TailorDose® avseende implementering mot sjukvården, att utveckla en lämplig strategi för kommersialisering samt att vidareutveckla och kundanpassa vårt unika koncept.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projekt innebär att: TailorDose® affärsmodell och strategi för implementering och kommersialisering är klar;

Planerat upplägg och genomförande

Verifieringen av TailorDose® som affärskoncept baseras på följande tre delar: 1) En randomiserad klinisk studie

2) Analyser av patientblod via en ackrediterad leverantör av sjukvårdstjänster,

. 3) Sponsorn Adduct Analys AB utvecklar sitt affärskoncept för en lyckad kommersialisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.