Systems Biology of signal transduction

Diarienummer 2007-00243
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - juni 2009
Status Genomfört