Systemkonstruktion på kisel

Diarienummer 2007-03424
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat