Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

System för optimering av pappersprodukter för ökad konkurrenskraft

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 498 996 kronor
Projektets löptid februari 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

För att klargöra om och på vilket sätt SOFA-systemet ska kommersialiseras genomförs ett verifierings projekt. Projektet delas in i fyra olika etapper. Varje etapp syftar till att besvara nyckelfrågor som styr om och hur SOFA ska kommersialiseras. Etapp I har genomförts under perioden februari 2009 till juni 2009. Målet med arbetet i etapp1 var att verifiera marknads- och affärsförutsättningarna samt systemets unikhet och potential. Under arbetet i etapp 1 har en specifikation av SOFA-systemet arbetats fram. Etapp II har genomförts under perioden September 2009 till Mars 2010. Målet för Etapp 2 var att genomföra en verifiering av systemets tekniska prestanda gentemot produktspecifikationen och utveckla tjänsten systemidentifiering i samarbete med en potentiell kund. Målet för etapp III är att i och med verifieringen av SOFA-baserad processutveckling och optimering lägga grunden för ett SOFA baserat kvalitetssystem. Vidare ska en specifikation som beskriver hur ett expertsystem bör designa tas fram. Utifrån verifieringen av processutveckling och optimering ska potentialen för råvarubesparing uppskattas och möjlig kostnadsreducering (och därmed stärkt konkurrenskraft) verifieras.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Tillsammans med kund genomförd variationsidentifiering i full skala med installerat SOFA-system 2. Tillsammans med kund genomfört optimeringsarbete som verifierar att SOFA-systemet möjliggör minskade produktionskostnader

Upplägg och genomförande

Under arbetet i etapp 1 har en specifikation av SOFA-systemet arbetats fram. Specifikationen innehåller både en produktspecifikation av mätsystemet och en del som specificerar de tjänster som ska kopplas till mätsystemet för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande och tydlig kundnytta. Under etapp 2 och 3 skall en verifiering genomföras mot denna specifikation av systemet. Under etapp 2, ska prestanda verifieras gentemot produktspecifikationen och tjänsten systemidentifiering vidareutvecklas och verifieras i samarbete med en potentiell kund. Denna tjänst är baserad på genomförandet av ett arbete där kundens behov av ett system som SOFA utvärderas. Denna tjänst resulterar i en uppskattning av potentialen (kundnyttan) efter utveckling och optimering av processen när väl ett SOFA-system finns installerat. Verifieringen mot produktspecifikationen av mätsystemet ska fokusera på uppskalningen, från en singulär mätenhet till ett system bestående av flera enheter, och genomföras i full skala och under industriella förhållanden på ett kartongbruk. Under etapp 3,ska tjänsten Systemidentifiering vidareutvecklas samtidigt som SOFA-baserad processutveckling och optimering verifieras. Målet med etappen är lägga grunden för ett SOFA baserat kvalitetssystem. Vidare ska en specifikation som beskriver hur ett expertsystem bör designa tas fram. Utifrån verifieringen av processutveckling och optimering ska potentialen för råvarubesparing uppskattas och möjlig kostnadsreducering (och därmed stärkt konkurrenskraft) verifieras. Parallellt med att insamling, hantering, analys och presentation av data från SOFA-systemet utvecklas ska planen för kommersialisering av SOFA stärkas ytterligare. Erbjudandet kommer att presenteras för ytterligare potentiella kunder för att på så sätt utveckla/stärka affärsmodellen och Go-To-Market strategin

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02527

Statistik för sidan