SYSMODEL

Diarienummer 2008-03995
Koordinator Catena Wireless Electronics AB
Bidrag från Vinnova 1 080 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Se text på engelska.

Resultat och förväntade effekter

Se text på engelska.

Upplägg och genomförande

Se text på engelska.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.