Syntetiskt ben

Diarienummer 2008-01236
Koordinator Promimic AB
Bidrag från Vinnova 1 606 050 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2010
Status Avslutat