Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SXSW

Diarienummer
Koordinator Annotell AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Annotell medverkade i konferensen SXSWi Austin Texas 6-12 mars som en del i den svenska delegationen tillsammans med Lindholmen Science Park och MobilityXlab för att lyfta svensk innovationskraft, ekosystem och samverkan. Vi fick utrymme att delta under konferensen som en del av House of Scandinavia och i samverkan med Business Sweden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hjälpte till att lyfta svensk innovationskraft utomlands samt knöt kontakter med potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna under resan omfattade: Deltagande i paneldiskussion om "Future of Mobility" Företags pitch för startupsamarbete Nätverkande Deltagande i sessioner i House of Scandinavia.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2019

Diarienummer 2019-02469

Statistik för sidan