Swiss Nordic Bio

Diarienummer 2017-00012
Koordinator M-V Arterica AB
Bidrag från Vinnova 10 307 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017