Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swiss Nordic Bio 2019 VERIGRAFT

Diarienummer
Koordinator VERIGRAFT AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det generella målet med denna konferens var att vidga VERIGRAFTs nätverk. Målen med konferensen blev också väl uppfyllda, då mängder med möten anordnades eller kom till mer slumpartat vid konferensens raster och måltider.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi fick kontakt med flera investerare som vi nu pratar vidare med. Bla en helt ny kontakt från Tyskland som vi inte kände till. Vi fick också nya kontakter som vi eventuells skall teama upp med för en kommande EU ansökan. Effekterna av allt detta får framtiden utvisa, men vår bedömning är att flera av de nya kontakterna kan komma att bli väldigt värdefulla för företaget.

Upplägg och genomförande

Företagets VD och tekniske chef åkte till Zurich dagen innan för att komma i tid och väl förberedda för konferensen. Vi hade många bra möten och kontakter under dagen, och egentligen var det inga delar av dagen som inte var givande. Vi åkte hem sent på kvällen mycket nöjda med konferensen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2019

Diarienummer 2019-00754

Statistik för sidan