Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swiss Nordic Bio 2019 on February 7 - resebidrag

Diarienummer
Koordinator CYXONE AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Diarienummer 2019-01174

Statistik för sidan