Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 September

Diarienummer
Koordinator BITYNAMICS AB - Bitynamics
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att ge en pitch för Bitynamics R&D verksamhet samt produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Deltagandet i SWII har resulterat i ny kontakter som förhoppningsvis kan leda till gemensamma R&D ansökningar på Vinnova samt EU anslag.

Upplägg och genomförande

Projektet avsåg en resa till Baden i Schweiz för att ge en pitch av Bitynamics samt att se pitchar från andra företag och universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 september 2019

Diarienummer 2019-04564

Statistik för sidan