Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 September

Diarienummer
Koordinator EmbeDL AB
Bidrag från Vinnova 6 021 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med resan var att presentera EmbeDL och hitta samarbetspartners.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flera bolag var intresserade av vår teknologi, vilket har lett till uppföljningsmöten och vidare dialog.

Upplägg och genomförande

En representant (VD:n) från bolaget åkte för att under 3 min presentera bolaget och föreslå samarbeten. 5 face to face möten planerades innan resan och genomfördes i Baden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019

Diarienummer 2019-03492

Statistik för sidan