SWELL - Svensk Elitforskarskola i Verifiering och Validering av Programvara

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för ingenjörsvetenskap, Ronneby
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - november 2010
Status Avslutat