SWElife Kompetens, Kapital och Kapacietet

Diarienummer 2015-06723
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 2 083 158 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är korta tiden från idé till innovation samt att öka förutsättningarna för fler kliniska prövningar i Sverige till nytta för både individer och samhälle. Huvudmål 1. Optimera utnyttjandet av befintlig kompetens och infrastruktur genom nationell samverkan över olika sektorer och på så vis involvera hela Life Science-ekosystemet i Sverige. 2. Förbättra möjligheterna för tidiga innovationsprojekt inom life science att få finansiering.

Förväntade effekter och resultat

Resultat och effekter Stärkt kompetens och kvalitet hos projekten för att öka möjligheterna till ny finansiering och förkorta tiden från idé till implementering. ökad kunskap hos hälso- sjukvårdspersonal för att i förlängningen öka antalet kliniska prövningar i Sverige Nationellt koordinerad översikt av finansieringskällor för att göra det enklare att finna finansiering Stöder SWElifes effektlogik genom ´Strengthened knowledge, competence and capability within the life science ecosystem´

Planerat upplägg och genomförande

Leveranser under 2016 Implementering av SWElifes hands-on modell via regionala koordinatorer (innovationsaktörer) Web-baserad kurs i klinisk prövningsmetodik och evidensbaserad medicin tillgänglig för läkare och sjuksköterskor vid kliniska prövningsenheter Sammanställning av behovet för en översikt av finansieringskällor och utlysningar inom Life Science samt implementeringsplan för nästa steg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.