SWElife kartläggning nationella nätverk

Diarienummer 2017-04721
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 522 500 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns ett behov av att se över verksamhet och samverkan mellan aktörer i stödsystemet för innovation i Sverige. Syfte och mål: Att undersöka hur man kan skapa effektivitet mellan innovationsstödsystem inom life science och organisationer och nätverk med uppdrag som kontaktyta mellan företag samt hälso- och sjukvården Identifiera möjligheter för ett kommunikativt och/eller operativt samarbete

Resultat och förväntade effekter

Resultatet på regional nivå: - Ökad förståelse för varandras uppdrag och roll - Stärkt regionalt nätverk - Insikter i hur samverkan kan utvecklats utifrån ett långsiktigt perspektiv

Upplägg och genomförande

Del 1 av projektet bestod av kartläggning av hur innovationsstödet ser ut map på life science. Kartläggningen utgick ifrån fyra olika organisationer med olika uppdrag i 6 regioner. Del 2 bestod av tre stycken regionala piloter. För varje region genomfördes en serie workshop, totalt tre tillfällen, tillsammans med representanter från det regionala innovationsstödet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.