Sweden-US Entrepreneurial Forum

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01578

Statistik för sidan