Sweden-Japan Foundations basverksamhet 2005

Diarienummer
Koordinator Sweden-Japan Foundation
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2005
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01051

Statistik för sidan