Sveriges IT-kommun och KvalitetsMässan 2009

Diarienummer 2007-03440
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Kvalitetsmässan
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.kvalitetsmassan.se