Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sveriges Innovationsriksdag 2017

Diarienummer
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Sveriges Innovationsriksdag 2017 föll mycket väl ut gällande syftet att utveckla innehåll, format och räckvidd till en breddad målgrupp (ökad andel deltagare från näringsliv), samt konkret erfarenhetsutbyte och diskussion inom ramen för konferensens tema "Digitalisering", med "Innovationsupphandling respektive Corporate Venturing". I samband med konferensen lanserades en ny funktion i svenska innovationsstödssystemet - initierad match-making mellan storbolag och startups. Hela 210 förbokade möten genomfördes under Sveriges Innovationsriksdag 2017!

Resultat och förväntade effekter

Rekordmånga (närmare 450 stycken) företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, samt nationellt, regionalt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringsliv samlades. Sveriges näringsminister deltog för första gången, vilket bekräftar Innovationsriksdagens betydelse. Det fördes en mycket aktiv dialog i sociala medier. Därtill resulterade konferensen i fördjupad interaktion mellan utförarstruktur och policynivå, bland annat genom flertalet workshops och seminarier. Slutligen

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet möjliggjorde och stimulerade till möte, interaktion och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i det svenska innovationssystemet. Programmet bestod av en uppdelning mellan scenprogram och tre spår; för policy, action resp. match-making., vilket uppskattades av deltagarna. Utvärderingen av konferensen var positiv. Nya kontakter och fördjupad dialog skapades mellan utföraraktörer och aktörer på policynivå i det svenska innovationssystemet. Därtill uppfattade vi att konferensens tema låg väl i tiden och var relevant

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-03324

Statistik för sidan