Svenska Produktionsakademiens Symposium 2009

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04534

Statistik för sidan