Svenska Produktionsakademiens Symposium 2009

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - januari 2010
Status Avslutat