Svenska aktiviter inom ManVis

Diarienummer 2003-02727
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2003 - februari 2006
Status Avslutat