Svensk Orv

Diarienummer 2010-00015
Koordinator Norröras alltiallo service
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat