Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svensk industriell mätteknik - SIMET

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 5 042 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2008
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Skapa en plattform för interaktion mellan olika aktörer inom industriell mätteknik i Sverige. Säkerställa industrins behov av välutbildade kompetenta tekniker och ingenjörer genom utveckling av nya kurser och utbildningskoncept. Generera idéer kring gemensamma/företagsspecifika forsknings- och utbildningsprojekt inom industriell geometrisk mätteknik.

Långsiktiga effekter som förväntas

SIMET-satsningen leder till omfattande samverkan mellan olika mätteknikkompetenser i Sverige. Utbildningsmoduler med nytt och modernt innehåll tas fram. Efter projektslut att körs dessa som fort/vidareutbildning av industrianställda tekniker och ingenjörer. Resultatet av forskningsinsatsen blir en licetiatavhandling kring optiska mätningar med punktmoln och deras anpassning till koordinatmaskinmässigt bestämda ytor och referenspunkter. Rapporter kring riggning och kapabilitetsstudier av NC-maskiner ingår i det andra forskningsprojektet.

Upplägg och genomförande

Ledningstrukturen består av en ledningsgrupp samt arbetsgrupper för Utbildning, Forskning, Information och Marknadsföring. Utbildningsbehovsanalys genomförs och ett moduluppbyggt e-utbildningsmaterial tas fram av kompetenta utbildningsutförare. Forskningen genomförs med en licentiand och andra forskare. Portalen sätts upp under SIMET.SE. Mättekniken marknadsförs mot företagsledningar och gymnasieskolor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2022

Diarienummer 2006-02308

Statistik för sidan