Svensk Handbok i Skruvförbandsteknik, I av III, Konstruktion

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 670 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - april 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02236

Statistik för sidan