Svensk Handbok i Skruvförbandsteknik, I av III, Konstruktion

Diarienummer 2007-02236
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 670 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - april 2009
Status Avslutat