Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid - hur kan den se ut?

Diarienummer
Koordinator SVEMIN AB
Bidrag från Vinnova 2 265 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet var att analysera den svenska gruv- och mineralnäringens roll i en hållbar framtid och tillsammans med olika samhällsintressenter borra i betydelsen av gruv- och mineralnäringen i ett hållbart samhälle och vilka utmaningar branschen har. Viktiga mål var att skapa en plattform för dialog och genom projektets process erhålla en analys av vad som behövs för att branschen aktivt ska bidra till den hållbara samhällsutvecklingen, respektive vad branschen behöver göra och förbättra för att vara men också betraktas som en hållbar näring ur ett utifrånperspektiv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet sammanfattas i en rapport där branschens roll och projektets resultat analyseras och där förslag till handlingsplan med sex åtgärdsområden för branschen att navigera utifrån för att bidra till hållbar utveckling presenteras. Projektet har skapat engagemang och diskussion med en bred skara aktörer och resulterat i en analys av vad som behöver göras samt förbättras för att branschen ska bidra till hållbar samhällsutveckling och också betraktas som hållbar ur ett utifrånperspektiv. Resultaten utgör viktigt underlag för branschen i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Upplägg och genomförande

Arbetet utgick från en analys utifrån fyra framtidsscenarier. Genom explorativa scenarier identifierades styrkor, svagheter och utmaningar för branschen att behålla stark konkurrenskraft och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Projektet genomfördes i en iterativ process med utgångspunkt i workshops med bred representation intressenter berörda av gruvnäringen på olika sätt - frivilligorganisationer, riksdagspolitiker, företagsledare, forskare och samhällsintressenter. Därefter bearbetades och analyserades resultaten av SEI i samverkan med Svemin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2017

Diarienummer 2017-05384

Statistik för sidan