Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid - hur kan den se ut?

Diarienummer 2017-05384
Koordinator SVEMIN AB
Bidrag från Vinnova 2 265 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att belysa gruv- och mineralnäringens roll och samspel med samhället i den hållbara samhällsomvandlingen och tillsammans med olika relevanta intressenter i samhället, diskutera och borra i betydelsen av gruv- och mineralnäringen i ett hållbart samhälle och vilka utmaningar och möjligheter man står inför. Målet är en bild av den framtida gruv- och mineralnäringens roll i den hållbara samhällsutvecklingen och ett strategiskt aktivitetsprogram att navigera utifrån för tydligt bidrag till hållbar samhällsutveckling i de fortsatta verksamheterna.

Förväntade effekter och resultat

Det resultat som förväntas är en tydlig bild över den framtida gruv- och mineralnäringens roll i den hållbara samhällsutvecklingen och ett framarbetat ”strategiskt aktivitetsprogram” för branschen att navigera utifrån, för att bidra till den hållbara samhällsutvecklingen i de fortsatta verksamheterna och affärerna. De förväntade effekterna är att gruv- och mineralnäringen i sina fortsatta verksamheter ska vara en del av den hållbara samhällsomvandlingen, genom att fortsätta att bidra till ekonomisk utveckling och tydligt bidra till agendan för hållbar utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska undersöka hur gruv- och mineralindustrin ska navigera i förhållande till en hållbar samhällsutveckling. Utifrån framtidsscenarier analyseras hur branschen kan: -vara en del av den hållbara samhällsomvandlingen, -fortsätta att bidra till ekonomisk utveckling och samtidigt bidra till agendan för hållbar utveckling, -vara en drivkraft för förändring, snarare än att bara svara på samhällsförändringar. Projektet drivs av Svemin och SEI med deltagande från både branschföretag, relevanta samhällsaktörer och stakeholders.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.