Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svart plast - sortering av svåridentifierade plastfraktioner

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Kista
Bidrag från Vinnova 488 375 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04280

Statistik för sidan