Svart plast - sortering av svåridentifierade plastfraktioner

Diarienummer 2018-04280
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en stabil sensorbaserad mätmetod för identifiering och sortering av plast; både avseende plasttyp och tillsatser av reglerade kemikalier i form av bl.a. mjukgörare och flamskyddsmedel. För att realisera detta kommer analys baserad på maskinlärande (ML) processer och laserinducerad breakdownspektroskopi (LIBS) kommer att utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är metod för framtagning av analysmodeller som kan identifiera relevanta signaler i LIBS spektra från plast. Förväntade effekten är att kunna sortera plaster för vilken det i dagsläget inte finns någon teknik som fungerar under relevanta förhållanden. Detta gäller framförallt svarta plaster men även precis identifiering av specifika tillsatser.

Planerat upplägg och genomförande

Stor mängd relevanta plastmaterial samlas in och karaktäriseras. Detta är ett avgörande steg för att kunna ta fram relevanta modeller. Plastmaterialet kommer sedan analyseras med LIBS-teknik i testbädden för processövervakning på Swerim. Detta förväntas generera en stor mängd statistiskt relevant mätdata som kommer användas för att ta fram analysmodeller baserade på maskininlärning. Resultatet kommer sedan verifieras med labb-analys på stickprov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.